นิธิ เอียวศรีวงศ์

ความสำคัญของการอ่านกับการศึกษา

บางส่วนในการเสวนา "ความสำคัญของการอ่านกับปัญหาการศึกษาไทย" โดย อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ คัดลอกมาจาก www.thaingo.org อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ : "ความสำคัญของการอ่านกับการศึกษา" ขอสรุปว่า รู้กันดีอยู่แล้วทุกคน ว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นไม่ค่อยได้สนใจและไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่องการอ่านเท่าใดนัก...

Read more...